Hurdálkovi z Malé Čermné


 

 

 

zajímavé stránky o obci Malá Čermná:

www.pumpa-malacermna.cz/index.htm

 


 

 

„Traduje se, že Hurdálkovi přišli do Malé Čermné z Jakubovic, vesničky poblíž Boru v Českém koutku a to v době, kdy pruský král Bedřich Veliký zabral Kladsko a stavěl zde nové hranice, protože se nechtěli stát „Prajzi“. Toto ústní podání lze doložit z genealogie čermenských Hurdálků, jak je sestavil Zdeněk Bártl, rodák maločermenský, jehož matka byla Hurdálková.“

Toto napsal ve své kronice pan Karel Martinec, rodák z Malé Čermné a vnuk Antonína Hurdálka.

Jakubovice nyní patří do Polska, takže bohužel momentálně nemám jak ověřit tuto skutečnost. Pan Bartl letos zemřel a zatím se mi nepodařilo zkontaktovat jeho potomky.

 

Nejstarším nalezeným předkem je Jakub Hurdálek, který se narodil kolem roku 1711. Zápis o jeho narození se mi nepodařilo najít, protože matriky Malé Čermné začínají rokem 1742 a dřívější zápisy jsem zatím neobjevila.

 

Jakub se oženil s Annou a měl s ní několik dětí.

Nalezla jsem tři:

 

Veronika *7.8.1746

Sebastien *25.3.1750

Jakub *24.4.1752

 

Jakub Hurdálek starší umírá poměrně brzo – v roce 1754. Zde zápis o jeho úmrtí:

 

 

 Jeho manželka ho přežila o 50 let. Zemřela až v roce 1804 a je u ní uváděn věk 98 let.

 

 

 

Nejmladší syn Jakub se 4.11.1777 oženil s Dorotou, dcerou Jana Kimmera ze Žďárek.

 

 

 

Mají spolu několik dětí. Kolik přesně, nevím, protože v době 1780-1789 chybí maločermenská matrika.

 

Jakub *18.4.1780

Augustýn *18.6.1789

A někdy kolem roku 1781-1782 se narodil Karel.

 

Jakub umírá v roce 1819, jeho manželka Dorota v roce 1835.

 

 

  Jejich syn Karel se 9.2.1807 žení s Marií Martincovou z Velkého Poříčí, dcerou Josefa Martince.

 

 

 Spolu mají pět dětí:

 Josef Karel  *8.12.1807   t 9.2.1881, oženil se s Annou Rozumovou a žili v čp. 35

Franz *26.7.1810   t 3.3.1811

Franz *18.2.1812

Anna *2.12.1814   t 31.1.1829

Antonín *27.2.1818 – oženil se roku 1846 s Marií

 

Narození Františka roku 1812:

 

 

František se 27.1.1839 žení s Marií Vodákovou z Kramolny 22.

 

 

 

Marie Vodáková se narodila roku 1812 v Kramolně Janu Vodákovi a Marii roz. Borůvkové.

 

František s Marií mají tři děti:

 

Anna *1840

Anton *12.4.1844

Josef

 

Anton se žení s Vincencií Hylmarovou (Hilmanovou) ze Slaného. Slaný je vesnička hned za hranicemi, dnes patří k Polsku. Vincencie se narodila 18.9.1847, jejími rodiči byli František Hylmar ze Slaného a Veronika Houšťková z lázní Chudoba.

 

Mají spolu čtyři děti:

Marie *8.11.1873

Anna *11.6.1876

Celestýn *24.9.1879

Antonín *13.9.1885

 

Anna se provdá za …. Lantu, později ovdoví a znovu se provdá za také vdovce Františka Martince. S ním má syna Karla, autora tzv. Kroniky – spisu o historii a osudech některých obyvatel Malé Čermné, ze které pochází i úvodní citace.

 

Celestýn a Antonín narukují na vojnu, z níž se oba vrátí, ale Celestýn má vleklé zdravotní problémy a Antonín se vrací jako válečný invalida – má poraněnou levou ruku.

 

V době války se o hospodářství svých synů pomáhá starat jejich otec Antonín. Antonín umírá 29.7. 1925.

 

 

fotografie Antonína Hurdálka staršího

 

 

citace ze stránek občanského sdružení Pumpa:

 „…žil v Malé Čermné čp. 30  v letech 1844 až 1925. Nedostalo se mu mnoho vzdělání, ale měl vypravěčské schopnosti. Jeho zkazky a lidové báchorky sepsal Josef Štefan Kubín a vycházely i v sešitech Z Kladského pomezí. Jedna z nejznámějších je Hurdálek na vandru.“

 

Antonín pomáhal i při založení školy v Malé Čermné a při zakládání hasičského sboru. Byl činný i v představenstvu obce.

 

na obrázku je podpis Antonína Hurdálka – úplně poslední řádek dole.

 

Antonínův nejmladší syn – Antonín – se 27.8.1913 žení v Hronově s Annou Špátovou z Velké Čermné (nar. 3.7.1888, rodiče Vendelín Špáta a Františka Sedláková).

 

Mají spolu tři děti:

 

Adolf

Antonín *13.6.1916

Václav

 

Adolf Hurdálek:                                                         

 

Antonín Hurdálek:

Anna Špátová Hurdálková:

 

 

 

svatba Václava Hurdálka. Druhý stojící zleva je Adolf Hurdálek. Pod ním sedí jejich matka Anna roz. Špátová.

 

Antonín Hurdálek st. Umírá 1.2.1952, jeho manželka Anna umírá .....

 

Jejich syn Antonín se vydává do Prahy učit se číšníkem a zde se 5.4.1942 žení se Zdeňkou Sekyrovou, mojí babičkou.

 

 

 

 

 foto chalupy čp. 30