Burianovi z Líšnice a Dolních Hbitů

 

Nejstarší známý předek z této linie je Josef Burian, který se narodil pravděpodobně roku 1727 v Líšnici. Jeho první manželka byla Alžběta (zemř. 26.2.1751 v Líšnici). Poté se 25.4.1751 oženil s Kateřinou Sirotkovou, nar. 4.11.1725 v Jablonné.

Kateřina byla dcera Štěpána Sirotka a Markéty roz . Skuhrovcové.

 

Svatba jejích rodičů byla 3.11.1722 v Jablonné, Markéta byla Štěpánova druhá manželka (první byla Anna Adamová).

 

Tabulka s dětmi Štěpána Sirotky:

 

 Magdalena

30.05.1715

Jablonná

Sirotek Štěpán

Anna

Alžběta

28.10.1716

Jablonná

Sirotek Štěpán

Anna

Anna

29.05.1719

Jablonná

Sirotek Štěpán

Anna

Ludmila

30.07.1720

Jablonná

Sirotek Štěpán

Anna

 

 

 

 

 

Magdalena

14.08.1724

Jablonná

Sirotek Štěpán

Markéta

Kateřina

04.11.1725

Jablonná

Sirotek Štěpán

Markéta

Magdalena

22.06.1727

Jablonná

Sirotek Štěpán

Markéta

Matěj

09.01.1729

Jablonná

Sirotek Štěpán

Markéta

Mariana

11.02.1731

Jablonná

Sirotek Štěpán

Markéta

Anna

03.11.1734

Jablonná

Sirotek Štěpán

Markéta

 

Štěpán Sirotek se narodil 27.11.1689 v Jablonné a zemřel tamtéž 2.8.1758.

Jeho rodiče byli Václav Sirotek a Magdalena roz. Kršková, jejich svatba se odehrála 29.6.1681 v Jablonné.

 

Ale vraťme se zpět k rodu Burianů.

Josef Burian zemřel v Líšnici 6 dne 16.11.1787 na souchotiny. Se svojí manželkou, která zemřela 23.11.1784 měl několik dětí, mj. Tomáše, který se narodil 12.12.1760 v Líšnici 7.

Tomáš se 9.5.1784 oženil s Mariannou Soukupovou.

Se svou manželkou měl 11 dětí:

 

jmeno

dat_nar

mist_nar

cp_nar

dat_umrti

mist_umrti

cp_umrti

Václav

11.10.1785

Líšnice

7

 

 

 

František

13.08.1789

Líšnice

7

26.11.1789

Líšnice

7

Kateřina  

08.10.1790

Líšnice

7

 

 

 

Jan

28.07.1793

Líšnice

7

 

 

 

Mariana

07.04.1796

Líšnice

7

 

 

 

Petr

19.05.1797

Líšnice

7

 

 

 

Josef

27.05.1798

Líšnice

7

15.07.1798

Líšnice

7

Tomáš

12.09.1799

Líšnice

7

 

 

 

Anna

18.04.1802

Líšnice

7

20.07.1802

Líšnice

7

Terezie

02.10.1804

Líšnice

7

 

 

 

Mariana

17.07.1808

Líšnice

7

 

 

 

 

Nás nejvíc zajímá ten nejstarší – Václav.

Václav se z rodné Líšnice přestěhoval do Dolních Hbitů, čp. 13. 29.8.1813 se oženil s Veronikou Muzikářovou z Dolních Hbitů 11.

 Měl s ní 6 dětí:

 

soupis dětí Václava Buriana a Veroniky Muzikářové

 

jméno

datum narození

datum úmrtí

místo narození

Jan

18.4.1818

 

Dolní Hbity 13

Marianna

23.3.1819

 

Dolní Hbity 13

Kateřina

20.10.1821

 

Dolní Hbity 13

Josef

10.2.1823

 

Dolní Hbity 13

Matěj

28.2.1826

 

Dolní Hbity 13

Jan

16.8.1830

 

Dolní Hbity 13

 

Veronika se narodila 11.2.1791, vdávala se tedy v 21 letech. Jejími rodiči byli Jakub Muzikář a Kateřina Kalinová z Dolních Hbitů. Svatbu měli 14.9.1788 v Dolních Hbitech.

 

Václav Burian zemřel 23.8.1842 a jeho manželka Veronika ho přežila o 30 let, zemřela 3.11.1872.

O jeho dětech zatím nemám další bližší podrobnosti, kromě nejmladšího – Jana. Jan je praprapradědeček mého manžela. V roce 1855, 13.11. se oženil s Marií Lukešovou z Jablonné 33 a 3.12.1862 se jim narodil syn František. Jan Burian se s rodinou přestěhoval do Horních Hbitů, čp. 22, jeho povolání je uváděné: domkář a zedník.

 narození Jana Buriana a poté jeho svatba s Marií Lukešovou:

 

František Burian se 20.11.1888 oženil s Josefou Vackovou z Horních Hbitů 17 a 16.10.1889 se jim narodila dcera Terezie, tedy prababička mého manžela.

 

narození Františka Buriana:

 

 

Vraťme se nyní zpět k Marii Lukešové. Marie se narodila 29.1.1836 v Jablonné 33 Františku Lukešovi a Magdaleně Skuhrovcové. O Františku Lukešovi zatím nemám bližší podrobnosti, jen že to byl krejčí a domkář z Jablonné. Magdalena Skuhrovcová se narodila 26.9.1809 a zemřela 3.12.1862 na ochrnutí plic.

 

Rodiči Františka Lukeše byli Václav Lukeš (1766-24.11.1862) a Veronika Ptáčková z Dušník čp. 20.

Rodiči Magdaleny Skuhrovcové byli Martin Skuhrovec (1761-16.5.1839) a Magdalena Fejtová, oba dva pocházeli z Jablonné.

 

Magdalena s Františkem měli kromě Marie ještě syna Františka (nar. 4.3.1843) a dceru Josefu (nar. 24.6.1846)

 

Josefa Vacková

Narodila se 15.6.1862 v Horních Hbitech 17, jejími rodiči byli Fratišek Vacek (domkář) a Josefa roz. Duchoňová (1822-25.6.1892) z Drásova. O Františku Vackovi zatím nemám bližší údaje, znám jen jména jeho rodičů: František Vacek a Josefa Černá (14.11.1792-22.1.1868) z Jablonné 14 – jejímiž rodiči byli Jan Černý a Anna Jarolímková)

Josefa Duchoňová pocházela z Drásova, kde se narodila Václavu Duchoňovi (1775-23.10.1851) a Anně roz. Lebedové z Obořiště (1778-29.4.1851). Václav byl sedlák z Drásova čp. 1.

 

Terezie Burianová

Terezie se 5.11.1907 vdala za Josefa Fiřta z Jablonné 22 a měli spolu 7 dětí.

zde tabulka:

soupis dětí Josefa Fiřta a Terezie Burianové
jméno datum narození datum úmrtí
František 1931  
Jíří    
Josef    
Růžena    
Kristýna    
Marie    
Marta 9.9.1916 31.1.1991

 

Terezie zemřela 8.3.1958 a její manžel Josef 15.7.1949.

Jejich dcera Marta si 10. října 1942 vzala Vincence Bernarda a měla s ním dvě dcery - Jitku a Magda.  

 obrázek dole:

Vincenc Bernard, Jitka Jelínková, Marta Bernardová-Fiřtová

 

 

tady je základní přehled o linii Burianů:

a zde pokračování: